INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - PLOTISTĚ NAD LABEM

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Plotiště nad Labem je jednokolejná mezilehlá dopravna ležící v rovném úseku trati. Zastávka byla vybudována až během 2. světové války, aby obsluhovala zdejší rozsáhlý průmyslový areál. V letech 1952 - 1961 nesla název Hradec Králové - Plotiště, poté dostala dnešní název Plotiště nad Labem. Na hradeckém konci zastávky je chráněný přejezd se silnicí první třídy ve směru Jaroměř, Náchod, Trutnov. Zastávka obsluhuje hlavně průmyslový Plotiště nad Labem - méně již samotnou obec, která je od zastávky poměrně vzdálena (asi 1,5 km) a je obsluhována hlavně autobusy MHD Hradec Králové. Nástupiště zastávky je projektováno poměrně velkoryse, je sypané a má betonovou obrubu. Do roku 2008 měla zastávka poměrně rozsáhle koncipovanou čekárnu pro stání většího množství cestujících dojíždějících do zdejší průmyslové zóny. S jejím úpadkem však zastávka ztrací na významu a zastavují zde pouze vybrané vlaky. Nová čekárna také odpovídá skromějšímu provozu zastávky - vystavěná je z prefabrikátů a je totožná např. s novou čekárnou v Jivanech na stejné trati. Nedaleho zastávky (ve směru k Všestarům) nalezneme také odbočku vlečky do průmyslové zóny.

Plotiště nad Labem zastávka

FOTOGALERIE


Přejezd se silnicí první třídy na konci nástupiště - pohled směr Hradec Králové (7/2010)


Celkový pohled na zastávku z hradecké strany (7/2010)


Nová budova zastávky a nástupiště v pohledu směr Všestary (Turnov)(7/2010)


Pohled na novostavbu krytého stání (7/2010)


Nový nezdevastovaný interiér (7/2010)


Nástupiště směrem k Hradci Králové (7/2010)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

Hradec Králové
stanice
0,000 km
PLOTIŠTĚ NAD LABEM
zastávka
2,760 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín