INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - VŠESTARY

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Stanice Všestary je mezilehlá trojkolejná dopravna s vlečkou v rovném úseku trati. Má dvě dopravní koleje - se staničními čísly 1 a 3 a jednu kolej manipulační - staniční číslo 5, chráněnou z obou stran výkolejkami. Kolej číslo 1 je kolejí průběžnou. Na Hradeckém zhlaví vychází z manipulační koleje vlečka k transformátorové stanici. Na hněvčevesské straně je přejezd s místní komunikací. Staniční zabezpečovací zařízení je typu II., reléové bez kolejových obvodů. Výhybky na dopravní koleje jsou přestavovány elektromagneticky a je tím rovněž vytvořena závislost návěstidel na výměnách. Ručně se přestavují výhybky na manipulační kolej a vlečku (kliče v DK). Stanice má světelná vjezdová návěstidla s rychlostní signalizací a rovněž odjezdová návěstidla u dopravních kolejí jsou světelná - u koleje č. 3 jsou návěstidla trpasličí. Traťové zabezpečovací zařízení je do obou směrů reléový poloautoblok bez kontroly volnosti tratě.

Všestary

Budova stanice je typická pro okolní stanice, je to nízkopodlažní stavba se sedlovou střechou. V budově je dopravní kancelář a byt. Na levé straně je přístavek dřevěné čekárny. K nástupu cestujících do vlaku slouží dvě nástupiště, u dopravní koleje č. 1 je nástupiště betonové a u koleje č. 3 je sypané. Vlevo od budovy je pak stavba záchodků, dnes již nefunkčních (k dispozici je chemické WC). Stanice obsluhuje stejnojmennou obec Všestary na jejímž jižním konci leží.

FOTOGALERIE


Hněvčevesské zhlaví (12/2008)


Detail zhlaví (12/2008)


Pohled na stanici z hněvčevesského zhlaví (12/2008)


Celkový pohled na severní stranu stanice (12/2008)


Pohled na nástupiště u první staniční koleje (12/2008)


Budova stanice a krásná lípa před ní(12/2008)


Vstup do dopravní kanceláře budovy (12/2008)


Dřevěná přístavba kryté čekárny s prodejem jízdenek (12/2008)


Stavba záchodků (12/2008)


Celkový pohled na stanici (12/2008)


Hradecká strana stanice - vpravo vlečka (12/2008)


Pohled na stanici z hradeckého zhlaví (12/2008)


Hradecké zhlaví (12/2008)


Celkový pohled na hradecké zhlaví (12/2008)


Detail zhlaví a návěstidel (12/2008)


Kompletní pohled na stanici z hněvčevesské strany (12/2008)


Staniční budova z a kolejiště z hradecké strany (12/2008)


Příchod ke stanici(12/2008)


Přístavek skladu u nákladiště (12/2008)


Přejezd za hněvčevesským zhlavím (12/2008)


Reléové ZZ (12/2008)

SITUACE STANICE VŠESTARY

Mapa stanice Vsestary
kliknutím se zvětší

Mapa stanice Všestary pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

VŠESTARY
stanice
5,629 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín