INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(064) - DLOUHÁ LHOTA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Dlouhá Lhota je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v rovném úseku trati u nechráněného železničního přejezdu. Byla vystavěna v době budování trati a uvedena do provozu spolu s úsekem z Mladé Boleslavi do Sobotky 27. listopadu 1905 jako zastávka s nákladištěm, kterou obsluhoval správce. Původní jméno zastávky v době výstavby trati znělo stejně jako dnes, tedy Dlouhá Lhota, 1. října 1907 byla zastávka na žádost obce Sukorady přejmenována na Dlouhá Lhota – Sukorady (Lang Lhota - Sukorad). Zastávka měla jednu dopravní kolej a jednu kolej manipulační, s délkou 115 metrů, zaústěnou výměnami do trati v obou směrech. Manipulační kolej obsluhovala menší dřevěný sklad a nákladiště. Díky charakteru zdejší krajiny a absenci větších průmyslových podniků se v nákladišti nakládaly hlavně zemědělské plodiny – typicky nejvíce řepa, dopravovaná do okolních cukrovarů. Jelikož potřeba pro odvoz řepy a dalších zemědělských komodit stoupala byla manipulační kolej prodloužena na cca 280 metrů užitné délky (dle mapových měření) a ponecháno bylo její zaústění pouze ve směru k Mladé Boleslavi (mapa 1953).

Dlohá Lhota zastávka

V současné době je již manipulační kolej snesena a Dlouhá Lhota je pouhou jednokolejnou zastávkou sloužící osobní přepravě. Zastávka má nástupiště délky 70 metrů s pevnou hranou typu Tischer, které je z části vyasfaltované a z části sypané. Nástupiště osvětlují tři nízké perónové lampy. Budova zastávky je původní vystavěná v normovaném stylu místních drah dle upravené normy LVIa/H. Jde o nízkopodlažní budovu se služební částí umístěnou vlevo, na kterou kolmo navazuje byt pro obsluhu zastávky. Půdorys stavby je nepravidelného tvaru písmena T s krytou verandou před služební částí - budova má klasickou sedlovou střechu. Zastávka je v současné době obydlena (2017). Na levé straně se k budově na služební část přimyká menší dřevěný sklad, stejnou budovu se zachovalým skladem na této trati nalezneme například v nedalekých Libošovicích. Podle starých fotografií stávaly nedaleko budovy zastávky na straně ke Staré Pace dřevěné toalety. Na boleslavské straně nalezneme služební zahrádku a za ní se pak již nachází silnice III. třídy z Dlouhé Lhoty do Sukorad, která zde kříží trať nechráněným přejezdem (opatřený je pouze křížem a stopkou). Zastávka se nachází asi 600 metrů od krajních domů obce Dlouhá Lhota a asi 1,3 km od jejího pomyslného centra, do Sukorad je to po silnici ze zastávky 800 metrů. Z turistického hlediska není zastávka nijak zajímavá a slouží hlavně dopravě obyvatel výše jmenovaných obcí.

Dlohá Lhota - zastávka
Historický snímek z pohlednice ukazuje existenci dřevěných toalet umístěných vedle skladu. Zdroj: Archiv obce Dlouhá Lhota

FOTOGALERIE


Na zastáce Dlouhá Lhota právě zastavuje vlak směřující do Mladějova v Čechách (9/2017)


Pohled na staropackou stranu zastávky, nástupiště částečně vyasfaltováno (9/2017)


Již jen sypaná část nástupiště na staropacké straně zastávky (9/2017)


Ukončení nástupiště na staropacké straně (9/2017)


Ve směru stromů vedla v minulosti nákladištní kolej (9/2017)


Pohled do zastávky ze staropackého konce (9/2017)


Zastávka Dlouhá Lhota pohledem na boleslavskou stranu nástupiště (9/2017)


Boleslavský konec nástupiště (9/2017)


Budova zastávky Dlouhá Lhota a dřevěný sklad (9/2017)


Lampy (3) osvětlující nástupiště (9/2017)


Obytná a služební část s verandou (9/2017)


Sklad přimykající se k budově (9/2017)


Kolej ve směru Mladá Boleslav, vedle ní vlevo u budovy ležela původně nákladištní kolej (9/2017)


Veranda (9/2017)


Pod verandou - dveře do bývalé čekárny (9/2017)


Původní dveře do dopravní kanceláře, dnes soukromý byt (9/2017)


Pohled z verandy na nástupiště (9/2017)


Vpravo vedla manipulační kolej až ke stromům za nástupištěm (9/2017)


Směr vedení manipulační koleje (9/2017)


V místech u přejezdu se nacházela výměna manipulační koleje (9/2017)


Pohled do zastávky od přejezdu (9/2017)


Nechráněný přejezd na boleslavské straně zastávky (9/2017)


Přístupová cesta od silnice k zastávce (9/2017)


Zadní (příchozí) strana budovy zastávky (9/2017)


Pohled od kraje obce Dlouhá Lhota k zastávce (9/2017)

PANORAMA


Panoramatický pohled budovy zastávky Dlouhá Lhota (9/2017)


Panoramatický pohled na verandu a polohu budovy vůči kolejišti (9/2017)


Panoramatický historický pohled na zastávku a nákladiště Dlouhá Lhota - Sukorady s doplněným německým nápisem Lang Lhota - Sukorad.
Zdroj: Archiv obce Dlouhá Lhota

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

DLOUHÁ LHOTA
zastávka
26,943 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín