INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(064) - KNĚŽNICE

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Zastávka Kněžnice je jednokolejná mezilehlá dopravna ležící v rovném úseku trati. Dopravna obsluhuje stejnojmennou obec Kněžnice a leží na jejím západní straně hned u přejezdu s hlavní silnicí první třídy Jičín - Turnov. Asi v polovině zastávky leží budova zastávky - ta je zděná a má obdélníkový půdorys se šikmou střechou. Uvnitř stavby je poměrně velká místnost krytého stání s malou verandou u vstupu, před nepřízní počasí kryje cestující i přesahující střecha. Nástupiště zastávky je pouze sypané a má pro zpevnění typický betonový obrubník. Nástupiště je osvětleno třemi typizovanými svítidly válcového tvaru.

Kneznice

FOTOGALERIE


Pohled na konec nástupiště ve směru Stará Paka, na konci přejezd se silnicí I. třídy z Jičína do Turnova (10/2009)


Pohled na konec nástupiště ve směru do Libuně (10/2009)


Budova čekárny zastávky Kněžnice (10/2009)


Interiér čekárny (10/2009)


Interiér čekárny (10/2009)


Interiér čekárny (10/2009)


Veranda (10/2009)


Celkový pohled na zastávku ze staropacké strany (10/2009)

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

Kněžnice
zastávka
55,207 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín