INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(064) - CIDLINA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Dopravna Cidlina je mezilehlá jednokolejná zastávka, která leží v rovném úseku trati, před prudkým stoupáním na táborský hřbet ve směru do Staré Paky. K další dopravně ve směru Stará Paka (Kyje u Jičína) musí vlak vystoupat téměř o 100 metrů výše.

Zastávka Cidlina byla vybudována spolu s tratí v roce 1906, ale i díky napjatému rozpočtu se v této zastávce při plánování neuvažovalo o výstavbě nákladiště. Zájem o vybudování nákladiště však měl majitel zdejších pozemků kníže Rohan, protože potřeboval dopravovat z nedalekého velkostatku komodity - hlavně dřevo z místních lesů. A tak došlo na poměrně složitá vyjednávání, při kterých Rohan přislíbil na výstavbu nákladiště přispět částkou 8000 korun. Díky tomu došlo k vybudování nákladištní koleje o délce 133 metrů (od výhybky k výhybce), která byla zaústěna do obou směrů. V té době není na zastávce ani čekárna pro cestující, ta byla vystavěna až později, jízdenky jsou prodávány přímo průvodčím ve vlaku. Někdy v 70. letech došlo k likvidaci výhybky na lomnické straně a na nákladišti tak zbývá kusá kolej zaústěná ve směru k Libuni. Celé nákladiště i s kolejí bylo zlikvidováno v roce 1987, v rámci rekonstrukce celé tratě.

zastávka Cidlina

Zastávka leží v polích u samoty nedaleko osady Pekloves, tedy na katastru sousední obce Kněžnice - od zastávky blíže než k obci, podle které se jmenuje, to je k východní části obce Kněžnice. Obec Cidlina leží více než jeden kilometr po silnici. K nástupu cestujících slouží 60 metrů dlouhé nástupiště, složené z betonových panelů položených na konzolách (SUDOP) a osvětlují ho dvě nízké nástupištní lampy. K nástupišti se dostaneme od silnice místní prašnou cestou přes bývalé nákladiště a sypaným přechodem přes koleje. Poloha nákladiště je dobře identifikovatelná a na jeho lomnické straně nalezneme ve zbytcích rumu i plechovou skříňku s telefonem. Čekárna zastávky je jednoduchá dřevěná stavba, vpředu prosklená, se šikmou střechou o malém obdélníkovém půdorysu - uvnitř s dlouhou lavicí. Venku před čekárnou je umístěna letitá dřevěná lavička a odpadkový koš. Dřevěná čekárna poskytuje v případě špatného počasí dobrý úkryt a suché čekání na vlak. O čekárnu je místními dobře postaráno a na oknech v dřevěných květináčích rostou na jaře a v létě pestrobarevné květiny. Zastávka obsluhuje hlavně část obce Kněžnice, Cidlinu a Pekloves a je také výborným výchozím bodem pro výlety na úbočí hory Tábora, na hrad Kozlov či k znovuzrozené Alainově věži. Přímo na nástupišti zastávky je upevněn na lampě ukazatel modré turistické značky, vedoucí k Alainově věži a na Tábor - nedaleko u přejezdu je druhý rozcestník zelené značky, nově vedoucí od nádraží v Libuni přes hrad Kozlov do Lomnice and Popelkou. Bohužel četnost obsluhy zastávky je kvůli slabé frekvenci osobních vlaků malá (2017).

FOTOGALERIE


Pohled od přejezdu na libuňské straně k zastávce (6/2016)


Turistický rozcestník u přejezdu na libuňské straně (6/2016)


Cesta přes bývalé nákladiště na perón zastávky (6/2016)


Cesta vede sypaným přechodem na nástupiště (6/2016)


Celkový pohled na zastávku z přístupové komunikace (6/2016)


Celkový pohled na nástupiště zastávky (6/2016)


Rozcestník na jedné z lamp osvětlující nástupiště (6/2016)


Celkový pohled na dřevěnou čekárnu zastávky Cidlina (6/2016)


Pohled do kryté čekárny (6/2016)


Vstup do čekárny a prosklená přední strana (6/2016)


Nástupiště ve směru do Staré Paky (6/2016)


Osvětlovací lampa (6/2016)


Pohled do zastávky ze staropacké strany(6/2016)


Konec nástupiště na staropacké straně (6/2016)


Zbytky po nákladišti a plechová skříňka s pozůstatky telefonu (6/2016)


Celkový pohled na zastávku ze staropackého konce (6/2016)


Na kamenech rozbouraného nákladiště se vyhřívají místní obyvatelé :) (6/2016)


Čekárna zastávky (6/2016)


Čelní pohled na upravenou čekárnu (6/2016)


Libuňská strana nástupiště a nákladiště (6/2016)


Konec nástupiště pohledem přes nákladiště ukazuje osvětlovací lampu s rozcestníkem (6/2016)


Pohled na zastávku od bývalého nákladiště (6/2016)


Plocha nákladiště (6/2016)


Starší pohled na zastávku Cidlina (4/2009)


Budova čekárny (4/2009)


Čelní pohled (4/2009)


Interiér čekárny s jízdním řádem a informačními letáky (4/2009)


Nástupiště pohledem na libuňskou stranu (4/2009)


Nástupiště pohledem na staropackou stranu - vpravo dnes již zbořená drážní bouda (4/2009)


Dnes již neexistující dřevěná drážní bouda na zastávce Cidlina (2010)

PANORAMA


Panoramatický pohled dřevěné čekárny a nástupiště (6/2016)


Poměrně rozlehlá plocha bývalého nákladiště zastávky Cidlina (6/2016)


Celkové panorama zastávky a plochy nákladiště (6/2016)

MAPA NÁKLADIŠTĚ CIDLINA (1953)

Mapa zastávky a nákladiště Cidlina ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

CIDLINA
zastávka
56,706 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín