INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(064) - KYJE U JIČÍNA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Kyje u Jičína je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící celá v oblouku trati v odhadované půli poměrně prudkého stoupání úseku tratě 064 z Libuně do Lomnice nad Popelkou. Zastávka mívala v minulosti i nákladiště o čemž svědčí široká plocha vedle traťové koleje, kolej bývala zaústěna do tratě v obou směrech k Libuni i Lomnici nad Popelkou. V dnešní době se po nákladišti zachovaly vesměs drobné relikty zarostlé vegetací a rozložitá dřevěná drážní bouda. Stavba zastávky je upravená zděná stavba obdélníkového půdorysu se zavětrovanou verandou zhotovenou z natřených prken. Dvě boční okna ve zděné části zastávky, v minulosti pravděpodobně poškozená, nebyla již po rekonstrukci osazena, stejně tak i vstupní dveře. Podlaha uvnitř zděné části je prkenná a v bočních stěnách u oken jsou zazděné dvě dlouhé dřevěné lavice. Na verandě nalezneme další dvě exteriérové lavičky a koš (2014). Celý objekt zastávky je zachovaný a je vidět, že se mu i přes odlehlost místa dostává pravidelné údržby.

Nástupiště zastávky je zvýšené sypané s pevnou hranou, tvořenou monobloky vz. Tischer a osvětlují ho tři typizované lampy, spouštěné spolu s obecním osvětlením. Zastávka obsluhuje obec Kyje a je nejvýhodnější turistickou zastávkou při výstupu na vrchol hory Tábor, od zastávky jsou nádherné výhledy do krajiny jičínské kotliny. U zastávky tak nalezneme turistický rozcestník červené a žluté turistické značky, žlutá nás dovede k Alainově věži či k turistickému prameni řeky Cidliny, červená míří po cestě do kopce k rozhledně na vrcholu hory Tábor a v opačném směru do Železnice a do Jičína. Za zastávkou ve směru do Lomnice se nachází poměrně zajímavý průchod trati skalní masou, který navrch býval přemostěn dřevěným mostem, po kterém vedla polní cesta do Bradlecké Lhoty. Po mostu zbyly ještě za koncem lomnické strany nástupiště zpevněné kamenné základy, pro upevnění nosníků mostu. Na libuňské straně zastávky, tedy směrem k obci, je nechráněný přejezd s místní komunikací, vedoucí z Kyjí k samotám na úpatí Tábora a na Chlum - od obce k zastávce vede asfaltová silnice.

FOTOGALERIE


Vlak odjíždí ze zastávky Kyje u Jičína do Lomnice nad Popelkou (6/2014)


Konec nástupiště směrem k Lomnici nad Popelkou - v pozadí dřevěná drážní bouda (6/2014)


Konec nástupiště směrem k Lomnici nad Popelkou, následuje zářez trati (6/2014)


Kamenné patky pro kotvení nosníků mostu na lomnické straně (6/2014)


Přechod z nových betonových pražců na starší dřevěné v zářezu trati kousek od zastávky (6/2014)


Trať v zářezu pokračuje na jeho okraj v oblouku (6/2014)


Zpětný pohled ze zářezu k zastávce na pozůstatky základů pro nosníky mostu (6/2014)


Lomnický konec zastávky (6/2014)


Dřevená bouda a ukončení nástupiště na lomnické straně s lampou (6/2014)


Pohled na zastávku z lomnického konce (6/2014)


Dřevěná bouda na lomnickém konci zastávky (6/2014)


Pohled na zastávku a plochu bývalého nákladiště vlevo (6/2014)


Libuňská strana zastávky s bývalým nákladištěm (6/2014)


Stavba zastávky Kyje u Jičína (6/2014)


Pohled od čekárny na lomnickou stranu zastávky (6/2014)


Lavička s košem na verandě a jízdná řád (6/2014)


Interirér zděné části zastávky (6/2014)


Uvnitř zděné části (6/2014)


Turistické informace na prknech zavětrované části verandy (6/2014)


Veranda a vchod (6/2014)


Libuňská strana nástupiště zastávky (6/2014)


Zabezpečená jáma(?) na nákladišti zastávky (6/2014)


Komplexní pohled na zastávku z libuňské strany (6/2014)


Konec zastávky na libuňské straně a pěšina k asfaltové silnici a přejezdu (6/2014)


Bývalé nákladiště na libuňské straně (6/2014)


Kilometrovník za koncem zastávky (6/2014)


Pohled na zastávku a kilometráž (6/2014)


Celkový pohled na zastávku z libuňské strany (6/2014)


Přejezd u zastávky Kyje u Jičína (6/2014)


Zastávka pohledem přes přejezd (6/2014)


Pohled na přejezd od obce Kyje (6/2014)


Starší celkový pohled na zastávku (12/2008)


Vlak odjíždí do Lomnice nad Popelkou - starší pohled (12/2008)


Vlak odjíždí do Lomnice nad Popelkou - starší pohled (6/2016)

(12/2008)


Vlak odjíždí do Lomnice nad Popelkou - starší pohled (6/2016)


Starší celkový pohled na zastávku (6/2016)

PANORAMA


Panorama zastávky a bývalého nákladiště s pozůstatky dřevěné drážní boudy (6/2014)


Zastávka Kyje u Jičína (6/2014)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

KYJE U JIČÍNA
zastávka
59,832 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín