INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(064) - PLOUŽNICE

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Ploužnice je mezilehlá jednokolejná zastávka, ležící v oblouku trati a zároveň je i nejvyšším bodem trati 064 a zlomem při překonávání táborského hřebenu – zastávka leží v nadmořské výšce 530,6 metrů n.m. Zastávka Ploužnice byla otevřena spolu s tratí v roce 1906 a v té době šlo o prostý sypaný peron bez čekárny s délkou 50 metrů, na který se přistupovalo chodníkem ze silnice. Zastávka nebyla již od prvopočátku příliš využívaná, ale stala se poměrně populární mezi turisty – hlavně v dobách rozvoje turistiky po první světové válce zde stoupla frekvence výletníků, ti směrovali na horu Tábor, či k romantickým rozvalinám hradu Bradlec a Kumburk. Později byla na zastávce vystavěna i čekárna. Zajímavostí byl přilehlý přejezd s poměrně frekventovanou silnicí z Jičína do Lomnice nad Popelkou, provoz na něm totiž vzrůstal a několikrát se i uvažovalo o výstavbě mimoúrovňového křížení s tratí. V roce 1939 byl přejezd vybrán spolu s třemi dalšími v republice a byl jako první osazen novými, samočinně fungujícími, výstražnými světly – vzor Frýba. V té době se ještě pro spouštění nepoužívaly kolejové obvody a světla se spouštěla jízdou vlaku tak, že kola vytvářela mechanický tlak na spínače, které dávaly pokyn k jejich spuštění.

V současné době má jednokolejná zastávka nástupiště s délkou 60 metrů, nástupiště je pouze sypané s pevnou hranou typu Tischer. Osvětlení zajišťují dvě nízké perónové lampy (před rekonstrukcí osvětlení byly lampy tři). Na Libuňský konec zastávky navazuje frekventovaný přejezd se silnicí – u něj nalezneme technologickou stavbu zabezpečovacího zařízení přejezdu. Naproti nástupišti přes koleje stojí stará nepoužívaná dřevěná drážní bouda. Čekárna zastávky je malá dřevěná stavba se čtyřmi okny, dnes již bohužel vysklenými a zavětrovaným vstupem. Stavba má obdélníkový půdorys o rozměrech cca 3 x 5 metrů a výraznou šikmou střechu, na konci s lomením, vpředu je pod přesahem střechy zastávka osvětlena stropním svítidlem. K mobiliáři zastávky patří stará dřevěná lavička a odpadkový koš. Zastávka obsluhuje obec Ploužnici a Chlum, v současné době (2017) však hlavní frekvenci cestujících převzaly autobusy, které zastavují nedaleko zastávky u přejezdu. Ploužnice je však významným turistickým bodem, na první lampě zastávky nalezneme rozcestník červené turistické značky, vedoucí po hřebeni a směřující buď k rozhledně či kostelíku na horu Tábor (2 km) nebo na druhou stranu na hrad Kumburk (5,5 km) a Bradlec (4,5 km). V zimě se to zde hemží běžkaři, kteří zde nastupují na populární běžecké trasy. Asi 100 metrů po silnici do obce se nachází velmi populární turistická restaurace.

FOTOGALERIE


Pohled ze silnice na přejezd a zastávku (8/2007)


Celkový pohled na zastávku ze silnice (8/2007)


Nástupiště zastávky od silnice (8/2007)


Původní staré lampy a ještě nezarostlá budova zastávky (8/2007)


Informační cedule na zastávce - nadmořská výška 530 m a extrémní stoupáni z obou stran 32 a 30 promile (8/2007)


Starší pohled do interiéru čekárny (8/2007)


Lomnický konec nástupiště (8/2007)


Pohled na zastávku z lomnické strany (8/2007)


Pohled od čekárny k silnici (8/2007)


Regionova se po listí vydrápala z Libuně na Ploužnici a odjíždí do Lomnice (10/2017)


Čekárna zastávky (10/2017)


Celní pohled a osvětlení čekárny (10/2017)


Vstup do čekárny zastávky Ploužnice (10/2017)


Interiér čekárny, skrze nezasklená okna se dostává dovnitř podzimní listí (10/2017)


Stará a poškozená lavička v interiéru čekárny (10/2017)


Stěnu zdobí informace o trati a okolí i jízdní řády (10/2017)


Pohled od čekárny k libuňskému konci zastávky (10/2017)


Lomnický konec zastávky (10/2017)


Celá zastávka leží v oblouku trati (10/2017)


Celkový čelní pohled na zastávku, nové jsou rozvaděče a koš (10/2017)


Libuňská strana nástupiště s lampou (10/2017)


Budova čekárny se pomalu noří do zeleně, nová nástupištní lampa (10/2017)


Drážní boudu naproti zastávce již příroda pohltila (10/2017)


Libuňský konec zastávky a přejezd, vlevo nová technologická budova zabezpečení přejezdu (10/2017)


Rozcestník frekventované červené turistické znač ky(10/2017)


Konec zastávky u přejezdu (10/2017)


Počítače náprav (10/2017)


Přejezd od nástupiště (10/2017)


Celkový pohled na nástupiště zastávky (10/2017)


Přejezd pohledem po kolejích k Libuni (10/2017)


Celkový pohled na zastávku Ploužnice (10/2017)


Přejezd od obce (10/2017)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

PLOUŽNICE
zastávka
61,827 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín