INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(030) - BĚLÁ U STARÉ PAKY

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Bělá u Staré Paky je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v oblouku trati u přejezdu místní komunikace směřující z Bělé do obce Nová Ves nad Popelkou. Zastávka leží kousek nad stejnojmennou obcí, na její západní straně, asi 400 metrů od jejího centra. Zajímavostí je, že v obci jsou vlakové zastávky dvě a každá je na jiné trati, přičemž jsou od sebe vzdáleny jen 250 metrů. Jedna leží nad obcí ve stráni na trati 030 (Jaroměř - Liberec) a jmenuje se „Bělá u Staré Paky“, druhá pak na trati 040 (Chlumec nad Cidlinou – Trutnov) a jmenuje se „Bělá u Staré Paky zastávka“.

Zastávka Bělá u Staré Paky

První tratí, která procházela obcí, byla právě Pardubicko-Liberecká dráha, zprovozněná na tomto úseku 1. prosince 1858 a těleso dráhy bylo vystavěno na západní straně údolí, ve kterém se obec nachází, leč zastávka tu v té době postavena nebyla. K otevření zastávky na této trati došlo až mnohem později a to 1. května 1905 a dostala název Bělá u Libštátu (Běla bei Liebstadtl) – následující stanicí byl v té době Libštát (dnes Košťálov). Vývoj názvu zastávky je, díky její nedaleké kolegyni, také zajímavý - protože cestující měli problém s rozlišením obou zastávek, dostala v roce 1910 díky své poloze nad obcí nové jméno, a to „Bělá horní zastávka“ (Běla ober Haltestelle) - zastávka na trati 040 co ležela níže pak „Bělá dolní zastávka“. Se vznikem republiky docházelo k přejmenování mnoha názvů obcí a u Bělé se objevuje přídomek „u Staré Paky“, takže zastávka mění jméno na „Bělá u Staré Paky horní zastávka“(1920). Na krátký čas se během druhé světové války objevuje německé jméno „Biela bei Altpaka ob Haltestele“. V roce 1961 je konečně změněn název na ten současný „Bělá u Staré Paky“. Dolní zastávka na trati 040 se pak jmenuje „Bělá u Staré Paky zastávka“.

Zastávka Bělá u Staré Paky
Celkový pohled na zastávku od přejezdu (3/2016)

Zastávka má jednoduchou nízkopodlažní zděnou budovu s čekárnou, toaletami a služební místností pro závoráře. Před služební místností je předsunutá, částečně prosklená veranda, kde bývala umístěna technologie pro obsluhu závor – jeden pohon pro závory na přístupové komunikaci na konci nástupiště zastávky. Mezi čekárnou a kanceláří závoráře je okénko na prodej jízdenek, které tu závorář prodával, dle jízdního řádu, do roku 2005. Při rekonstrukci a přechodu tratě na dálkové řízení v letech 2008 – 2015 bylo závorářské stanoviště zrušeno a ručně ovládané závory nahrazeny automatickými. Nástupiště má zastávka sypané s betonovou obrubou typu Tischer o délce 90 metrů a je na něj zajištěn bezbariérový přístup z místní komunikace. Zastávku osvětluje 5 nových perónních stožárů, ty při rekonstrukci nahradily typická výbojková svítidla válcového tvaru. V současné době (2017) je zastávka neobsazena a jízdenky se tu již neprodávají, čekárna i toalety jsou uzavřeny. Funguje zde nově staniční rozhlas, který hlasí příjezdy a odjezdy vlaků. Zastávka obsluhuje hlavně přilehlou obec Bělá, od jejíhož centra leží asi 300 metrů, z turistického hlediska není zastávka nijak zajímavá.

Zastávka Bělá u Staré Paky
Panorama budovy zastávky, vpravo přístavek pro výhybkáře, pravé dveře vedou do čekárny, vstupy na WC jsou za rohem (3/2016)

FOTOGALERIE


Původní ručně ovládaný přejezd na konci nástupiště zastávky (9/2009)


Pohled na ještě obsazenou zastávku od příjezdové komunikace (9/2009)


Zastávka Bělá pohledem na turnovskou stranu, zastávka obsazena závorářem, v oknech ještě květiny (9/2009)


Nástupiště na turnovské straně bývalo mnohem delší, což dokazuje osamocená lampa za jeho koncem (9/2009)


Staropacká strana zastávky s původním přejezdem (9/2009)


Vlak odjíždí ze zastávky směr Turnov a Liberec (9/2009)


Celkový pohled na nově rekonstruovanou zastávku (3/2016)


Nově nasypané nástupiště (3/2016)


Pohled na staropackou stranu a nový přejezd na konci nástupiště (3/2016)


Již opuštěná budova zastávky (3/2016)


Hrana nástupiště a nově rekonstruované koleje pohledem na turnovskou stranu (3/2016)


Ruční ovládání závor demontováno, stanoviště opuštěno (3/2016)


Bývalá kancelář závoráře zeje prázdnotou a chátrá, bohužel sem i teče (3/2016)


Zdevastovaný interiér čekárny a výdejní okénko - v rohu originálně řešené vytápění čekárny (3/2016)


Nástupiště směrem k Turnovu (3/2016)


Boční vchod na toalety (3/2016)


Konec nástupiště na turnovské straně (3/2016)


Celkový pohled na zastávku z turnovského konce nástupiště (3/2016)


Studna vedle budovy zastávky (3/2016)


Staropacký konec nástupiště s dominantním hektometrovníkem a nové automatické zabzař. přejezdu (10/2015)


Bělá u Staré Paky (cca 1910)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

BĚLÁ U STARÉ PAKY
zastávka
89,455 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín