INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(030) - LIBŠTÁT

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Libštát je mezilehlá jednokolejná zastávka, ležící celá v oblouku trati. Trať Pardubice - Liberec, na které zastávka leží, byla zprovozněna na konci roku 1858, ale bez zastávky v Libštátu. Obec se pokoušela získat vlastní vlakovou zastávku několikrát a to v letech 1893, poté po světové válce v roce 1919 a také ve válečném roce 1944, podařilo se to však až 90 let po spuštění provozu na trati. Do té doby museli občané využívat 2 km vzdálenou stanici v sousední obci Košťálov. S výstavbou zastávky se po úředních povoleních započalo až v roce 1947 a nástupiště zastávky bylo dokončeno na počátku roku 1948. První vlak na zastávce zastavil 22. února 1948. V létě se poté začalo s výstavbou moderní budovy zastávky od architekta Oldřicha Udatného, ta byla předána k užívání veřejnosti až v roce 1951, do té doby sloužil pro cestující jen provizorní dřevěný přístřešek. Budova je umístěna blíže libereckého konce zastávky, a má poměrně velkolepě řešenou i verandu pro cestující. Hlavní budova se služebním bytem má čtvercový půdorys a je jednopatrová s jednoduchou nečleněnou jehlancovou střechou. K budově se přimyká vytrčená malá služební kancelář a déle veranda s čekárnou. Stěna čekárny je postavena šikmo a rozšiřuje tak kryté venkovní stání pro cestující. Dále od hlavní budovy za čekárnou se nalézá krytý a dnes již nevyužívaný průchod a komplex uzavírá stavba toalet, vše je chráněno proti nepřízni počasí sedlovou střechou. V dopravní kanceláři bývaly umístěné dva mechanické pohony závor, jeden pro bývalé závory umístěné na silnici z Libštátu do Lomnice nad Popelkou a druhý pohon býval spřažený a obsluhoval dva přejezdy ve směru ke Staré Pace.

Libštát zastávka

Zastávka leží na příhodném místě, asi 400 metrů od centra obce. Nástupiště zastávky je zvýšené a sypané, ohraničené pevnou hranou - typ Tischer - s délkou 90 metrů. Osvětlení nástupiště zajišťuje několik stožárů s lampami ovládanými buď ze služební místnosti nebo stmívacím čidlem, v zastávce také funguje informační rozhlas pro hlášení příjezdů a odjezdů vlaků. K zastávce vede asfaltová cesta a auto lze zaparkovat téměř na nástupišti zastávky, což ji činí bezbariérově přístupnou. U nástupiště je umístěný rozcestník červené turistické značky z Jilemnice do Lomnice nad Popelkou a červená značka vede po nástupišti směrem k přejezdu na staropacké straně. Nedaleko zastávky nalezneme zajímavý barokní most spojující centrum obce se zastávkou. Zastávka Libštát je díky příhodné poloze hojně využívána obyvateli obce.

FOTOGALERIE


Konec nástupiště na turnovské straně zastávky (12/2014)


Celkový pohled na zastávku z libereckého konce nástupiště (12/2014)


Pohled na nástupiště zastávky směr Stará Paka(12/2014)


Budova s verandou a služební místnosti(12/2014)


Krytá verada a okna čekárny (12/2014)


Průchod a WC v krajní části komplexu(12/2014)


Ještě zachované umyvadlo u vchodu do toalet (12/2014)


Pohled na budovu zastávky ze staropacké strany - v popředí funkční rozhlas (12/2014)


Konec zastávky na straně ke Staré Pace (12/2014)


Celkový pohled na komplex staveb zastávky z liberecké strany (12/2014)


Přístup na nástupiště zastávky (12/2014)


Celkový pohled na zastávku ze staropacké strany (12/2014)


Staniční kolej č. 3. (12/2014)


Nově opravené koleje vedou k zastávce Libštát (3/2016)


Zastávka leží v částečném oblouku (3/2016)


Celkový pohled na nově upravenou zastávku z turnovské strany (3/2016)


Nově rekonstruované nástupiště zastávky (3/2016)


Pohled od budovy k staropacké straně nástupiště, kde se trať napřímuje (3/2016)


Zastávka Libštát (3/2016)


Pohled na budovu a nově opravené nástupiště (3/2016)


Konec nově upraveného nástupiště na staropacké straně (3/2016)


Zastávka ze staropacké strany (3/2016)


Ač po nástupišti vede k nedalekému přechodu turistická značka, vstup je "úředně zakázán" (3/2016)


Celkový pohled ze staropacké strany (3/2016)


hektometrovník (3/2016)


Přejezd na staropacké straně zastávky (3/2016)


Strana přejezdu od obce (3/2016)


Celkový pohled k zastávce od přejezdu (3/2016)


Detail mechaniky přejezdu (3/2016)


Pohled na přejezd k obci (3/2016)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

LIBŠTÁT
stanice
92,889 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín