INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje

(030) - DOLÁNKY U TURNOVA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Dolánky u Turnova je mezilehlá jednokolejná zastávka ležící v rovném úseku trati. Obsluhuje obec Dolánky, Bukovina a Vazovec. Zastávka leží u dvou železničních přejezdu s místními komunikacemi a z toho jeden z přejezdů zastávku rozděluje. Hned za zastávkou se nachází několik zajímavých propustků a mostních konstrukcí před potok Vazovec a silnici do obce Vazovec. Budova zastávky je jednoduchá nízká, ale poměrně rozložitá cihlová stavba s krytou čekárnou a skladem, obdélníkového půdorysu. Zastávka je zajímavá i turisticky - nedaleko zastávky leží např. i turisticky zajímavý objekt Dlaskova statku.


Pohled na objekt zastávky ve směru k Turnovu (3/2008)


Osobní vlak odjíždí od zastávky do Turnova (3/2008)


Pohled na zastávku ve směru Železný Brod - v pozadí zastávka přerušena přejezdem (3/2008)

OBECNÉ INFORMACE

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.
Vznik stránek: 28. října 2005. Uvedení do provozu: 19.února 2006. Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík, Martin Vaistauer

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky......

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín. Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

© 1999 - 2018 Vlakregion Jičín