INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(030) - DOLÁNKY

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Dolánky je mezilehlá jednokolejná zastávka ležící v rovném úseku trati mezi dvěma chráněnými přejezdy. I když provoz na trati byl v tomto úseku spuštěn již v roce 1858, zastávka zde byla vystavěna až mnohem později – k její výstavbě došlo v roce 1924 a poloha zastávky byla umístěna ke strážnímu domku číslo 147, provoz na ní byl spuštěn 1. června téhož roku.

Dolánky zastávka

Původní nástupiště zastávky mělo celkovou délku 150 metrů a nevýhodně bylo rozděleno přejezdem s místní komunikací, vedoucí do obce Bukovina. Nástupiště bylo pouze sypané s pevnou hranou typu Tischer. V roce 2009 se započalo s plánováním a následnou přestavbou zastávky, došlo ke kompletní rekonstrukci a nástupiště bylo zvýšeno a zároveň zkráceno na délku 60 metrů tak, aby se vešlo do prostoru mezi oba dva přejezdy. Nástupiště šířky 3 metry s vodícím pruhem a bezpečnostním pásem je přístupné z obou stran, z maloskalské strany jde pak o přístup bezbariérový, na turnovské straně jsou schody. Nástupiště osvětluje 5 nástupištních svítidel ovládaných soumrakovým čidlem. Budova zastávky, umístěná na turnovské straně nástupiště, zůstala z části zachovaná, jde o jednoduchou rozložitou zděnou stavbu o půdorysu cca 15 x 5 metrů se šikmou střechou, služební část je umístěna v pravé části – na opačné straně je pak stání pro cestující, které je v současné době pouze venkovní. Ubourány byly při rekonstrukci pouze prostory, kde se původně nacházely toalety a zazděna byla okna. Prostor pro cestující je opatřen mobiliářem v podobě dvou laviček a dvou odpadkových košů. V minulosti byla zastávka obsazena a jak napovídají jízdní řády, do 90. let 20. století se zde prodávaly jízdenky. V současné době je ve služební části umístěno technologické zařízení. Zastávka obsluhuje hlavně turnovské místní části Dolánky, Bukovinu a Vazovec a je také významným turistickým bodem. Kolem zastávky vede i Zlatá stezka Českého ráje směřující z nedalekého Hrubého Rohozce přes skalní město Drábovna a Jizerskou vyhlídku ke hradu Frýdštejn - rozcestník nalezneme na lampě u přejezdu na maloskalské straně. Nedaleko zastávky leží i turisticky atraktivní objekt Dlaskova statku a za zastávkou Dům přírody. Na trati na turnovské straně se nachází několik zajímavých propustků a mostních konstrukcí přes potok Vazovec a silnici vedoucí do stejnojmenné obce. Název zastávky byl v době uvedení do provozu Dolánky, v roce 1935 došlo k přejmenování na Dolánky u Turnova, za německé okupace Dolanka Hp., resp. Dolánky Hp a v roce 1950 se opět vrátil jednoduchý název Dolánky.

FOTOGALERIE


Pohled na budovu a maloskalskou stranu nástupiště (9/2018)


Celkový pohled na nástupiště a budovu umístěnou na turnovském konci (9/2018)


Stání pro cestující a mobiliář (9/2018)


Turnovský konec nástupiště a služební část budovy se zazděnými okny (9/2018)


Turnovský konec nástupiště a přejezd (9/2018)


Vstup do technologické místnosti (9/2018)


Přístup na nástupiště na turnovské straně (9/2018)


Celkový pohled na zastávku z turnovského konce (9/2018)


Pohled na zastávku po částečné rekonstrukci (9/2018)


Lavička a koš (9/2018)


Rozhlas umístěný pod přesahem střechy (9/2018)


Nástupiště pohledem na maloskalskou stranu (9/2018)


Celkový pohled na budovu (9/2018)


Maloskalská strana (9/2018)


(9/2018)


Bezbariérový přístup na nástupiště na maloskalské straně nástupiště (9/2018)


Turistický rozcestník u zastávky (9/2018)


Přejezd s místní komunikací do obce Bukovina (9/2018)


Přístup na nástupiště (9/2018)


Celkový pohled na zastávku (9/2018)


Před rekonstrukcí - původní podoba sypaného nástupiště a externí umístění technologie (3/2008)


Osobní vlak odjíždí ze zastávky Dolánky(3/2008)


Dolánky a původní sypané nástupiště - pohledem na turnovskou stranu (3/2008)


Původní stav budovy před rekonstrukcí - vlevo ještě existující část s WC (3/2008)


Dnes již neexistující nástupiště za přejezdem (3/2008)


(3/2008)


Nástupiště, které původně mělo délku 150 metrů, bylo rozděleno přejezdem (3/2008)


Pohled na zastávku před rekonstrukcí (3/2008)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

22.03.2022Turnov
stanice
123,996 km
DOLÁNKY
zastávka
120,665 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín